Monday, October 7, 2013

Perbandingan Penamaan Sebatian Kimia Menggunakan Sistem IUPAC, Konvensional dan Komersial

Kesatuan Kimia Tulen dan Gunaan Antarabangsa (IUPAC- International Union of Pure and Applied Chemistry) merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang menerajui bidang kimia sedunia. Sistem penamaan sebatian kimia pada hari ini adalah mengikut sistem IUPAC kerana ia mempunyai peraturan ringkas yang boleh digunakan untuk menamakan semua sebatian organik. Ini adalah penting untuk membezakan sebatian kimia menggunakan nama kerana terdapat sebatian-sebatian yang mempunyai formula molekul yang sama. Ini merupakan prinsip utama sistem penamaan sebatian organik yang dikenali sebagai sistem penamaan IUPAC.

Berikut menunjukkan perbezaan diantara penamaan mengikut IUPAC, sistem penamaan konvensional dan komersial

Penamaan IUPAC
Penamaan ini sistematik dan ianya sangat penting bagi pakar kimia dan juga saintis kerana penamaan ini sangat memberikan penjelasan nama bagi sesuatu bahan dengan lebih jelas dan terperinci. Ini kerana, terdapat nama sesuatu bahan kimia yang tidak ada nama konvensional dan hanya mempunyai nama yang diiktiraf oleh IUPAC. Contohnya seperti jadual berikut;


Penamaan Konvensional / Common Name

Sistem penamaan ini diiktiraf oleh IUPAC sebagai nama yang jelas yang mentakrifkan bahan kimia , namun tidak mengikuti konvensyen penamaan sistematik terkini. Dengan kata lain, ianya jelas maksudnya tetapi tidak secara terperinci berkenaan kandungan sesuatu bahan tersebut. Misalnya seperti jadual di bawah ini;
Penamaan Komersional

Bertepatan dengan namanya, sistem penamaan ini merujuk kepada nama yang dikomersionalkan. Biasanya penggunaan nama ini khasnya dalam bidang industri dan perdagangan. Ia tidak menggambarkan sesuatu bahan kimia dengan jelas atau tepat Jadual berikut menunjukkan penerangan tentang penamaan mengikut sistem IUPAC dimana bahan tersebut biasa kita dengar dan juga dikomersialkan.
No comments:

Post a Comment

MUKA DEPAN/ DIVIDER/ KOMPONEN MYPORTFOLIO

  Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Sekarang tengah sibuk isi myPortfolio di dalam HRMIS kan..?  Nantikan video tutorial yang saya akan ko...