Thursday, October 24, 2013

+++Jujukan Aritmetik & Jujukan Geometri+++

Jujukan terdiri daripada Jujukan Aritmetik dan  Jujukan Geometri. Jujukan juga dikenali sebagai janjang. Jujukan Aritmetik ialah satu jujukan nombor yang mempunyai beza sepunya, d.
dengan Tn sebutan ke-n
  • Sebutan ke-n, Tn = a + (n - 1) dengan a = sebutan pertama
  • Hasil tambah n sebutan pertama

Contoh ;

2, 5, 8, 11,.. ialah satu janjang aritmetik dengan sebutan pertama, a = 2 dan beza sepunya,      d = 5 - 2 = 3.
Manakala Jujukan Geometri pula merupakan jujukan nombor yang mempunyai nisbah sepunya, r.


  • Sebutan ke-n, Tn = ar n-1, dengan a ialah sebutan pertama.
  • Hasil tambah n sebutan pertama,

  • Hasil tambah bilangan sebutan ketidakterhinggaan,

Berikut beberapa contoh yang melibatkan penggunaan jujukan Aritmetik dan juga Jujukan Geometri


1 comment:

MUKA DEPAN/ DIVIDER/ KOMPONEN MYPORTFOLIO

  Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Sekarang tengah sibuk isi myPortfolio di dalam HRMIS kan..?  Nantikan video tutorial yang saya akan ko...