...............SELAMAT DATANG KE LAMAN PENDIDIKAN CIKGUJUMRAH.COM..................................................................................KONGSIKAN SUPAYA LEBIH RAMAI MENDAPAT MANFAATNYA......................................

11 October 2011

Fail-Fail KSSR

Fail yang saya sediakan untuk pelajar-pelajar saya;

tersusun rapi di dalam almari di dalam kelas saya,


Fail individu.. *pembetulan, ada sedikit kesilapan, bukan penilaian tetapi pentaksiran..
Semangat buat sampai salah terjemah.. dah buat banyak untuk semua kelas tahun 1, tak baik membazir, jadi kami guna juga. kalau ada pemantauan baru tampal pembetulan...hhehehe
ni dah masuk blog ni dah bocor rahsia..hehehehe

kalau nak tahu lebih lanjut, saya ada link yang mungkin membantu,


Terima kasih kerana sudi membaca entry ini..

Panduan Persediaan Sebelum Melakukan Aktiviti

Beberapa panduan yang boleh diguna pakai dalam 

perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. 

Khususnya murid Tahun 1. 


Bagaimana pemakaian anak murid saya..?


Murid Lelaki ini bernama Hariz dan murid perempuan ini bernama Nurin.

Adakah Hariz dan Nurin memakai pakaian yang betul..? 

Ya, Hariz dan Nurin 
  • memakai baju yang sesuai
  • memakai kasut yang sesuai
  •  mengenakan stoking
  • memasukkan baju ke dalam seluar

Bagaimana pula dengan gambar ini.?


Apa yang anda fikirkan..?

Aleeya ( rambut pendek ) dan Marina ( tinggi ) memakai pakaian yang sesuai

Mereka juga memakai kasut yang sesuai serta mengenakan stoking,

Saya tau apa yang anda fikirkan...

Ya, Aleeya berambut pendek dan disikat rapi dan kemas, manakala 

Marina pula mengikat rambutnya yang panjang dengan kemas.

Pernahkah anda berhadapan dengan pelajar seperti gambar di bawah..?

(lakonan sahaja)


Sebenarnya mereka berdua ini memakai pakaian yang sesuai untuk menjalankan aktiviti,

tapi kena paksa oleh cikgunye.. jadi in merupakan lakonan semata...

murid-murid SK SIMPANG PULAI semua kemas..

Berbalik kepada topik asal kita, 

Apakah kesalahan yang anda dapat lihat pada murid perempuan di atas.? namanya Rabiatul.

Ya, Rabiatul seharusnya mengikat rambutnya dengan kemas. Ini bertujuan untuk 

memberi keselesaan dan keselamatan kepada dia ketika melakukan aktiviti.

Bagaimana pula dengan Raja Mohd Firdaus (murid lelaki)..?

Adakah dia memakai kasut..?

Adakah dia memasukkan baju-T nya ke dalam seluar..?

Adakah dia dia memakai stoking..?


Ya, kesemuanya TIDAK...

Seharusnya Raja Mohd Firdaus ;

  • Memakai kasut dan stoking
  • Memasukkan baju ke dalam seluar
Mematuhi peraturan seperti tatacara berpakaian ini perlulah dipatuhi dan diamalkan selalu agar keselesaan kita terpelihara dan yang paling penting keselamatan terjamin.

p/s... anak murid saya semua gembira dapat bergambar beramai2.. lihatlah semangat mereka.. merekalah perintis kepada Program KSSR yang bakal mencetuskan evolusi daripada transformasi yang dilaksanakan.


dan yang pasti mereka ini lah pelakon-pelakon jemputan saya dalam penghasilan mikro/makro pengajaran saya nanti...

Apa Itu KSSR..?KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

Latar Belakang

1.        Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada :

·         Pembangunan modal insan
·         Penghasilan pelajar celik minda
·         Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat
·         Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab.

2.        Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:

·         Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.
·         Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai

3.        Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.


Sejarah Kurikulum Sekolah Rendah

1983                        -               Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

1993                        -               Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

2003                        -               KBSR (semakan)

2011                        -               Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)


Transformasi Kurikulum

        Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.

Hasrat Pendidikan

-                Falsafah Pendidikan Kebangsaan             -    Cabaran  Abad Ke-21
-                Dasar Pendidikan Kebangsaan              -    Model Baru Ekonomi (MBE)
-                Wawasan 2020                                      -    Teori Pembelajaran
-                Rangka Rancangan Jangka Panjang       -    4 Pillars of Education
 

CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH)

Pada akhir peringkat pendidikan rendah, murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian.  Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:

·         Penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis dan mengira
·         Kemahiran menaakul, kreatif dan inovatif
·         Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental)
·         Percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan nilai murni
·         Jati diri dan semangat patriotisme
·         Memahami dan menghayati budaya nasional


KONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH

·         Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) 
·         Berasaskan Prinsip KBSR: 
-          Pendekatan bersepadu
-          Perkembangan individu secara menyeluruh
-          Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid
-          Pendidikan seumur hidup

BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI

Komunikasi     -                      
Penggabungjalinan kemahiran bahasa  secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi

Sains & Teknologi  - 
Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik
Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik
Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Perkembangan Fizikal & Estetika  - 
Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri
Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Kerohanian, Sikap & Nilai - 
Penghayatan amalan agama,  kepercayaan, sikap dan nilai
Kemanusiaan  - 
Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global
Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri  - 
Pemupukan kepimpinan dan   sahsiah diri melalui aktiviti  kurikulum dan kokurikulum
 

KEMAHIRAN NILAI TAMBAH  / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
                ·         Kreativiti & Inovasi

·         Keusahawanan
·         Teknologi  Maklumat dan Komunikasi


  KURIKULUM BERASASKAN STANDARD


Kurikulum Transformasi  Sekolah Rendah digubal berasaskan     standard kandungan dan standard pembelajaran
Mengapa Standard?
                          Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan. 
                          Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.
                          Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment  for learning).
                          Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.  
                   Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah 


Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.


Satu penetapan kriteria    atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh  diukur bagi setiap standard kandungan.


Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Bahasa Malaysia
             Mendengar, memahami dan memberi  respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang  didengar dengan betul

Bahasa Malaysia
             Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan  bercapah.

Bahasa Inggeris
          Able to express personal response to literary texts

Bahasa Inggeris
            Able to respond to:
            a.  Book covers
            b.  Pictures in books
            c.  Characters
                 with guidance

Matematik
             Menama dan menentukan nilai nombor

Matematik
Menamakan nombor hingga 100:
a.  Membilang objek dalam kumpulan.
b.     Menamakan nombor bagi kumpulan  objek sebagai mewakili kuantiti.

 

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA

Tentang Saya

Seorang yang mudah menerima perubahan sekeliling, mesra dan ceria. Sikap ingin tahu, suka mencuba dan bereksperimen menjadikan inovasi sebagai satu medium untuk membantu murid-murid khususnya. Yakin dan berani mencuba dalam apa juga bidang termasuklah bidang yang baru dan terkini. Kreatif dan Inovatif telah terbukti menjadi sebahagian daripada resipi kejayaan menjadi Guru Inovasi pelbagai pertandingan yang diikuti. Suka dan gemar berkongsi maklumat terutamanya dalam bidang pendidikan menjadikan semangat dalam berkarya.