...............SELAMAT DATANG KE LAMAN PENDIDIKAN CIKGUJUMRAH.COM..................................................................................KONGSIKAN SUPAYA LEBIH RAMAI MENDAPAT MANFAATNYA......................................

24 April 2014

+++CaBaraN TeknOlogI dalam Pengajaran+++

Cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran melibatkan penggunaan teknologi atau media.

Salam 1 Malaysia,
Beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran melibatkan penggunaan teknologi dan media. Cabaran ini kita boleh kaitakan dengan kepentingan teknologi itu sendiri. Misalnya, kepentingan teknologi pendidikan dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Dengan kata mudah, teknologi mampu membantu guru menghasilkan bahan pengajaran yang lebih menarik. Ini bermakna, sebagai seorang guru, dalam memastikan bahan pengajaran menarik dan berkesan, ini merupakan satu cabaran yang perlu dihadapi. Ini kerana, penggunaan teknologi semestinya dapat menghasilkan karya yang lebih menarik. Guru harus mempersiapkan diri dengan kemahiran menggunakan teknologi.


Cabaran seterusnya ialah mewujudkan suasana yang lebih kondusif. Ini bermakna, tiada keciciran pembelajaran dikalangan murid. Melalui penggunaan teknologi, murid diberi peluang pembelajaran yang sama dimana murid mempunyai pelbagai keupayaan dapat mengikuti pembelajaran berpusatkan bahan teknologi. Ini kerana, tidak semua murid mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang diajar oleh guru. Misalnya, guru membuat persembahan power point. Pastinya proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Jadi, guru harus memikul tugas dalam memastikan sesi pengajarannya dapat menarik minat murid.


Selain daripada itu, guru seharusnya mengikuti perkembangan teknologi semasa. Jangan hanya seperti katak dibawah tempurung. Seorang guru harus menjadi seperti helang yang sentiasa terbang tinggi untuk menerokai apa yang belum pernah dilihat. Guru perlu meningkatkan prestasi pengajaran dengan meningkatkan ilmu dalam bidang teknologi yang semakin pesat membangun. 

08 April 2014

+++ Reka Bentuk Kajian +++


Salam 1 Malaysia,
Reka bentuk kajian ialah pelan tindakan yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana sesuatu kajian itu dijalankan (Sabitha, 2006). Ia juga berfungsi sebagai panduan dalam membantu penyelidik dalam proses memungut, menganalisis dan membuat pentafsiran hasil daripada penyelidikan yang dijalankan. Reka bentuk penyelidikan juga menjadi model bagi membolehkan penyelidik membuat inferens berkenaan pemboleh ubah yang dikaji, dibawah menunjukkan kaedah-kaedah penyelidikan dalam pendidikan.

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA

Tentang Saya

Seorang yang mudah menerima perubahan sekeliling, mesra dan ceria. Sikap ingin tahu, suka mencuba dan bereksperimen menjadikan inovasi sebagai satu medium untuk membantu murid-murid khususnya. Yakin dan berani mencuba dalam apa juga bidang termasuklah bidang yang baru dan terkini. Kreatif dan Inovatif telah terbukti menjadi sebahagian daripada resipi kejayaan menjadi Guru Inovasi pelbagai pertandingan yang diikuti. Suka dan gemar berkongsi maklumat terutamanya dalam bidang pendidikan menjadikan semangat dalam berkarya.