Tuesday, November 5, 2013

++Penggunaan Statistik++

Secara etimologis kata ‘statistik’ berasal dari kata status (bahasa latin) yang mempunyai persamaan arti dengan kata state (bahasa Inggris) atau kata staat (bahasa Belanda). Pada mulanya, kata “statistik” diertikan sebagai “kumpulan bahan keterangan (data), baik yang berwujud angka (data kuantitatif) mahupun yang tidak berwujud angka (data kualitatif), yang mempunyai makna penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, erti kata statistik hanya dibatasi pada “kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka (data kuantitatif)” saja; bahan keterangan yang tidak berwujud angka (data kualitatif) tidak lagi disebut statistik.
              Dalam kamus bahasa Inggris kita akan jumpa kata statistics dan kata statistic. Kedua kata itu mempunyai makna yang berbeza. Kata statistics ertinya “ilmu statistik”, manakala statistic bererti “ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel,” iaitu sebagai lawan dari kata “parameter” yang bererti “ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi”.
            
Di antara kegunaan Statistik sebagai ilmu pengetahuan adalah:
(a) Untuk menggambarkan keadaan, baik secara umum amupun secara khusus;
(b) Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan (pasang-surut) dari waktu ke waktu;
 (c) Untuk mengetahui perbandingan (membandingkan) sesuatu peristiwa
(d) Untuk menilai keadaan dengan jalan menguji perbezaan antara sesuatu peristiwa
(e) Untuk menilai keadaan dengan jalan mencari hubungan antara sesuatu peristiwa.
(f) Untuk menjadi dasar atau pedoman, baik di dalam menarik kesimpulan, mengambil keputusan, serta memperkirakan terjadinya sesuatu hal atas dasar bahan-bahan keterangan (data) yang telah berhasil dihimpun, dan lain sebagainya.
          Statistik dipelajari di berbagai bidang ilmu kerana statistik adalah sekumpulan alat analisis data yang dapat membantu untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan pada analisis data yang di kumpulkan. Selain itu juga dengan statistik membolehkan kita meramal keadaan yang akan datang berdasakan data masa lalu.

No comments:

Post a Comment

RPT TAHUN 1 HINGGA TAHUN 5 SEMAKAN TERKINI SESI PERSEKOLAHAN 2022/2023

 Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Seperti yang dijanjikan Cikgu Jumrah akan kongsikan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) bagi sesi persek...